Leadership Pipeline

Leadership Pipeline træningsprogrammet fokuserer på den enkeltes evne til ledelse og eksekvering på det niveau, hvor vedkommende er.

Programmet tager udgangspunkt i deltagerens egen situation, og udfordrer aktuelle og personlige problemstillinger i stillingen. Gennem assessment, dialog, øvelser og egen refleksion fokuserer programmet på optimal udnyttelse af lederens arbejdsdag for at opnå de bedste resultater gennem andre. Fokus er dels at aflære vaner og retning fra ‘forrige’ niveau, dels at tilegne sig færdigheder på det nye niveau.

Carve leverer det eneste gennemtestede træningsprogram, udarbejdet af to af forfatterne til ‘The Leadership Pipeline’, Steve Drotter og James Noel.

Programmerne er de eneste på markedet, som reelt træner ledere på deres aktuelle niveau efter principperne i Leadership Pipeline, og ikke kun gennemgår teorien.

Gennem øvelser og dialog, vurdering af egen tidsanvendelse og bearbejdning af største ledelsesmæssige udfordringer opnår deltagerne på kort tid at mestre ledelsesrollen på det relevante niveau.

Programmerne fra Carve er tilrettet og skræddersyet til den enkelte organisation, offentlig, non-profit eller privat.

Carve er leverandør af certificerede træningsprogrammer til ledere, baseret på principperne i The Leadership Pipeline. Programmerne er udviklet af Sirrah Group i samarbejde med Steve Drotter og James Noel, forfatterne til ’The Leadership Pipeline’. Programmerne er lige anvendelige i ledelsestræning, uanset om der er tale om ledelsesopgaver i den offentlige eller den private sektor. Der fokuseres på effektiv tidsanvendelse, Leadership mindset-træning, og konkrete ledelsesværktøjer – med udgangspunkt i den enkelte deltagers personlige ledelsessituation, organisationens strategi og vision, og inddragelse af både deltagerens egne medarbejdere og ledere.

Erfaringerne med programmerne peger på markant større medarbejdertilfredshed, øget eksekveringsevne og sikkerhed omkring talentudvikling og efterfølger-håndtering. Forløbet kan arrangeres for op til 20 deltagere/hold, og kan suppleres med individuel sparring, procesforbedringer og governance – alt efter ønsker og behov.

Hvis du har lyst til at høre mere om Leadership Pipeline, er du velkommen til at kontakte Peter Wang Maarbjerg og Torben Stig Christensen.