Driftsledelse & styring

Driftsledelse og styring er et effektivt middel til at skabe overblik og håndtere den stadigt stigende kompleksitet i opgaveportefølje, krav og serviceniveau. Dette kræver oftest, at lederrollen omdefineres og udvikles, således at lederen kommer tættere på opgaveløsningen. Derudover er det afgørende, at der opstilles  en levedygtig  struktur omkring den enkelte leder, der dels giver lederen plads til at arbejde med styring og forbedringer, og som dels efterspørger resultater og forbedringsinitiativer fra lederen.

Driftsledelse og styring vil være relevant for organisationer, der oplever et potentiale for at:

  • Styrke ledelseskababiliteterne  i at etablere overblik over kapacitets- og målstyring
  • Gå fra ad hoc-brandslukning til systematiseret, prioriteret problemløsning, der engagerer og udvikler medarbejderne og organisationen
  • Skabe synlighed og fællesskab ift. resultater, problemer og løsninger.

Hvis du vil vide mere om driftsledelse og styring, er du velkommen til at kontakte Anders Tjalve.

Photo of Anders Tjalve
Mobiltelefon: +45 24 25 22 92