Procesoptimering

Procesoptimering ser på opgaveflowet fra start til slut. Ved at kortlægge og redesigne den samlede proces identificeres værdiskabende arbejde, spild og forbedringspotentiale. Procesoptimeringen etablerer en fælles metode til at håndtere processen på, og resultatet er stabile og effektive processer og arbejdsgange.

Procesoptimering er relevant, hvis organisationen oplever behov for at:

  • Etablere fokus på tværgående processer for at sikre, at leverancer og serviceydelser honorerer krav fra kunder og interessenter
  • Styrke ledelseskapabiliteterne i tværgående procesoptimering og -overblik
  • Komme spild til livs i form af bunker, kvalitetsudfordringer, tilbageløb og lav produktivitet
  • Igangsætte en kultur af løbende forbedringer, der vedvarende driver bedre processer

Hvis du vil vide mere om procesoptimering, er du velkommen til at kontakte Peter Jacobssen.

Photo of Peter Jacobssen
Mobiltelefon: +45 24 28 59 76