CSR: potentiale, risiko og ansvar

Potentiale
CSR indeholder potentiale for virksomheder til at udvikle deres forretning på en måde, der gavner økonomien, både i virksomheden og samfundet.
Produkter, produktion og distribution kan gøres mere bæredygtig. Ressourcer og råstoffer kan bruges på en smartere måde, fx som led i cirkulær økonomi-indsatser. Det er til gavn for både miljøet, klimaet og bundlinjen. Det samme gælder affaldshåndtering, energiforbrug og transport.
Eksisterende produkter og ydelser kan også tilpasses nye segmenter, fx lavindkomstfamilier eller mennesker med handicap. Eller gøres attraktive for nye kundegruppe. Det kan skabe øget salg og bedre kundeservice – og bidrager samtidig til social bæredygtighed.

Risiko
Virksomheder skal i dag kunne håndtere deres risiko for negativ effekt på samfundet: miljømæssigt, socialt og økonomisk. De skal kende risikoen for at krænke menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og medvirke til korruption. Og de skal have due diligence-processer på plads til at minimere eller eliminere risikoen, og etablere forebyggende foranstaltninger, fx læringstiltag i organisationen.

Ansvar
Virksomheder har et ansvar i forhold til at overholde lovgivning om miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. De forventes også at tage et proaktivt ansvar i forhold til at opfylde de principper, CSR hviler på. Fx ved at skabe shared value med partnere som myndigheder, NGO-er og forskere, i de samfund, de er en del af.
En del af ansvaret skal løftes ved at skabe transparens. Det sker gennem dokumentation af CSR indsatsen og rapportering om den. Men også ved at etablere klageadgange for interessenter, der oplever brud på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption i deres kontakt med virksomheden.

Vi ved, at CSR er god forretning – især når indsatsen gøres håndgribelig og faktuel for organisationen og dens omgivelser.

Sådan skaber vi muligheder …

Carve tilbyder de mennesker, systemer og metoder, der skal til for hurtigere at opnå konkrete fordele inden for CSR.

Sådan realiserer vi potentialet …