Vores ydelser inden for Strategi & Eksekvering

Strategieksekvering bygger på evnen til at holde fokus på målet og kunne lede sikkert i en ukendt kontekst. Her er mod og fravalg nøglebegreber. Midlerne vil eksempelvis være Balanced Scorecard eller lignende, strategisk ledelse og systematisk opfølgning på, om indsatserne giver det forventede udbytte. I processen er nedarvning og rettidig involvering af interessenterne helt centrale aktiviteter.

Leadership sætter fokus på spørgsmålet: Hvordan sikrer vi, at lederne griber den strategiske dagsorden og sætter sig i spidsen for organisationen – også når det bliver svært, og når svarene ikke er tydelige på forhånd? Spørgsmålet er relevant i både topledelsen og i den daglige personaleledelse. Det er den sammenhængende ledelsesindsats, der skaber de nye løsninger. Midlerne er fx  Leadership Pipeline-baseret sparring og træning af den enkelte leders evne til at gennemføre den nødvendige transition af sit mindset og sin daglige ledelsespraksis. Vi bringer den enkelte leders hverdag ind i det fortrolige træningsrum – og vi følger lederne ud i deres daglige praksis.

Forandringsledelse sætter lederen på kogepladen – ord, handlekraft og beslutningsevne bliver konstant vurderet og fortolket. Nøglen til en succesfuld forandring er at sikre sig opbakning, at kommunikere formålet, og at engagere de berørte. Midlerne tager afsæt i litteraturen, men lige så meget i den faktiske hverdag, hvor der ikke altid er plads til otte udviklingstrin. Vi tilrettelægger forandringer sammen med de ansvarlige ledere med et sikkert blik for organisationens virkelighed og medarbejdernes parathed. Vi minimerer produktionstabet i forandringsperioden, og bruger forandringen aktivt til at styrke ledelsens eksekveringsevne.

Du er velkommen til at kontakte Mikael Rasmussen for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med Strategi og Eksekvering.

Photo of Mikael Rasmussen
Mobiltelefon: +45 22 96 66 11

+++

I Carve tænker vi altid udefra-og-ind. Vi tager udgangspunkt i, at virksomheder og organisationer skal gøre de rigtige ting.

Sådan skaber vi muligheder …

+++

Carve kan hjælpe med at eksekvere strategien og få nye tiltag og forandringer ført ud i livet.

Sådan realiserer vi potentialet …