Vores ydelser inden for Offentlig Strategi

Kravene til den offentlige sektor er mangfoldige og komplicerede. Der stilles krav fra alle sider, og succes defineres af oplevelsen for borgeren. De senere år har fokus været på leverancen af kerneydelsen, og definition af servicebegreber i en ny teknologisk tidsalder. Vi sætter fokus på service, ressourcer og kvalitet i vurdering af ydelsesleveringen.

Strategi i det offentlige bæres af ledelsen. I Carve fokuserer vi på lederen som kulturbærer, og som sponsor for strategiimplementeringen. Lederens fokus skal være på at skabe resultater gennem andre, og sammen med kolleger, på tværs af faglige skel og forvaltningsstrukturer. Midlerne er træning i tidsanvendelse, arbejdsværdier, og praktiske ledelsesværktøjer. Vi træner ledelsesgruppen, og tilbyder den enkelte leder individuel sparring. Vi tilbyder både skræddersyede og åbne forløb baseret på principperne i ’The Leadership Pipeline’.

Programledelse bidrager til overblik og kontrol med processen. Vi rådgiver og coacher projekt- og programledere i deres rolle, eller varetager den selv indtil resultaterne er i hus. Vi leverer beslutningsoplæg og notater på baggrund af research og analyse. Vi rådgiver om procesforløb, kommunikationsaktiviteter og effektmål – baseret på konkrete erfaringer og ledelsesansvar i store og små forandringsprocesser.

Du er velkommen til at kontakte Torben Stig Christensen og Marthin Rosenkrantz Nielsen for at høre mere om vores ydelser inden for Offentlig Strategi.

Photo of Torben Stig Christensen
Mobiltelefon: +45 40 43 68 01
Photo of Marthin Rosenkrantz Nielsen
Mobiltelefon: +45 25 26 09 02

+++

Vi leverer ambitiøs faglighed, lang erfaring og aktuel viden i al opgaveløsning for den offentlige sector.

Sådan skaber vi muligheder …

+++

Strategiimplementering lykkes gennem ledelsesfokus, interessenthåndtering og kommunikation.

Sådan realiserer vi potentialet …