Vores tilgang til Offentlig Strategi

Strategi i den offentlige sektor balancerer altid mellem god forvaltningspraksis, politiske målsætninger og stadige effektiviseringer af arbejdsgange og organisering. Målet er oftest en højere kvalitet for de samme eller færre penge, og reaktionen kan være uforudsigelig både fra politisk og fagligt hold. Vi inddrager den samlede organisation, den teknologiske understøttelse og vurderingen af processer i vores tilgang.

En forudsætning for at lykkes med offentlig strategi er kendskabet til og håndteringen af alle parter, der bliver berørt. Borgere, medarbejdere, ledelse, politikere … listen er lang, og processen er kompliceret. Carves konsulenter medbringer dels praktisk ledelseserfaring fra det offentlige, og dels tunge kompetencer inden for processtyring, projektledelse og bruger/borgerinddragelse. Målet er effekten for slutbrugeren – et oplevet kvalitetsløft, en realiseret effektivisering, eller det komplette beslutningsoplæg.

Du er velkommen til at kontakte Torben Stig Christensen og Marthin Rosenkrantz Nielsen for at høre mere om vores tilgang til Offentlig Strategi.

Photo of Torben Stig Christensen
Mobiltelefon: +45 40 43 68 01
Photo of Marthin Rosenkrantz Nielsen
Mobiltelefon: +45 25 26 09 02

+++

Vi leverer ambitiøs faglighed, lang erfaring og aktuel viden i al opgaveløsning for den offentlige sector.

Sådan skaber vi muligheder …

+++

Strategiimplementering lykkes gennem ledelsesfokus, interessenthåndtering og kommunikation.

Sådan realiserer vi potentialet …