Offentlig Strategi

De kommende års dagsorden for de offentlige institutioner og virksomheder er klar: Mere og bedre velfærd for de samme eller færre penge. Dagsordenen gælder både for de offentlige myndigheder, der leverer direkte borgerrettede velfærdsydelser, og for alle andre offentlige institutioner og virksomheder. Efter år med effektiviseringer og rationaliseringer vil udfordringen være at tænke helt nye løsninger og forståelser for den offentlige ydelse – indholdsmæssigt, fagligt, organisatorisk, ledelsesmæssigt osv. I mange sammenhænge vil et nyt samspil mellem myndigheder og borgere være et centralt element i de nye løsninger.

Derfor kommer det højt på den ledelsesmæssige dagsorden at formulere og eksekvere flerårige strategiplaner. For Carve er væsentlige komponenter i den sammenhæng:

I alle sammenhænge er det afgørende at forholde sig til rammevilkår/muligheder og til samspillet mellem mål/strategi, processer, ledelse/organisation, kultur/mennesker samt IT/teknologi.

Du er velkommen til at kontakte Torben Stig Christensen og Marthin Rosenkrantz Nielsen for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med Offentlig Strategi.

+++

Vi leverer ambitiøs faglighed, lang erfaring og aktuel viden i al opgaveløsning for den offentlige sector.

Sådan skaber vi muligheder …

+++

Strategiimplementering lykkes gennem ledelsesfokus, interessenthåndtering og kommunikation.

Sådan realiserer vi potentialet …