Offentlig innovation er en ledelsesopgave

Offentlig innovation er en ledelsesopgave
20
okt

Produktivitetskommissionen – Regeringen – enhver kommune med respekt for sig selv – KL. Alle er enige om, at i al overskuelig fremtid, er innovation nøgleordet til håndteringen af øget eller uændret kommunalt serviceniveau over for en stadig mere krævende befolkning i velfærdsstaten.dk. Initiativer sættes i gang, og der dukker titler op i stillingsannoncer som ’Innovationschef’, Innovationskonsulent og lignende kategorier for at understøtte fremsynethed. En del kommuner flytter innovation direkte ind i værdigrundlaget og visionsformuleringer. Innovation er i den grad er flyttet ind på den politiske og administrative agenda, og kreative incitamentsstrukturer etableres for at motivere medarbejdere og afdelinger til at tænkte nyt og anderledes.

Det er dog begrænset, hvor meget initiativerne ændrer billedet af den kommunale service. Men hvad går galt?

For det første, er der sangen om, at kommunerne skal lære af hinanden. At best practise skal gentages og genbruges fra kommune til kommune. De kommunale budgetforhandlinger og store statslige fonde, har gennem tiden leveret gode konkrete økonomiske muligheder og incitament til innovation og videndeling. Reelt igangsættes der imidlertid enkeltstående initiativer, som kun sjældent kopieres. Alle løber efter egen løsning for egne borgere – som vurderes at have mærkbart andre behov end dem i nabokommunen.

For det andet organiseres innovationsarbejdet sjovt nok ikke særligt innovativt. Handlekraft på området sker ved at etablere en enhed – med dedikeret chef og medarbejdere. De faglige enheder, hvis ydelser man gerne vil innovere på, ender med at opleve innovationen som et forstyrrende, udefra kommende element, som resulterer i mere arbejde og kritik. Når innovationskontorerne er finansieret af de forventede effektiviseringer, opleves vanskeligheder med at løfte driften.

For det tredje flytter løsningerne ofte kun marginalt på leverancen af de offentlige ydelser. En typisk løsning for tiden er en app til telefonen, som kan rapportere huller i vejen, eller finde en parkeringsplads.  Innovativt, nyt, men uden den store effekt. OK – der også succeshistorier med telemedicin, men afsættet – prisbillig, kendt og anvendt teknologi – ender med store, dyre IT-projekter.

Skal innovation integreres seriøst i den kommunale forvaltning, bør Ledelsen motivere medarbejdere til at turde handle innovativt og kreativt, og fjerne angst for at begå fejl. Den offentlige leder skal kende sit ledelsesrum, og sikre klarhed i ledelsesdialogen. Driftserfaringer skal sættes i spil, så erfaringsbaseret undren over ’plejer’, kan udpege oplagte områder inden for proces, produkt eller borgerkontakt, som kan stimulere innovation i den daglige praksis.

Nøglen er at det ledelsesmæssige fokus skal stilles skarpt på det niveau, hvor lederen er ansat, frem for at lederen hægter sig på makro-dagsordener og det langsigtede strategiske fokus. Lederen skal fokusere sin tid og sine værdier ’on site’, og træne sine ledelsesfærdigheder så de matcher ledelsesniveau og –område. Så sker der udvikling, og så bliver nulvækst et yderst realistisk scenarie.

Leave A Reply