Corporate Performance Management

Carve arbejder tæt sammen med CorPeuM, en nyudviklet løsning til finansiel planlægning og rapportering, som fokuserer specifikt på at hjælpe virksomheder med at planlægge og monitorere strategiske tiltag med respekt for den komplekse virkelighed, som virksomheden skal fungere i.

CorPeuM understøtter blandt andet:

  • Opsætning af mål og milepæle
  • Overordnet finansiel planlægning
  • Operationalisering af planer i budgetter og prognoser
  • Opfølgning og finansiel rapportering

Den finansielle model og -intelligens i CorPeuM håndterer den nødvendige blanding af mål, variable, konti og KPI’er i mange dimensioner, og afspejler hermed på en god måde virksomhedens situation. Der er indbygget en række funktioner til at understøtte arbejdet, herunder workflows og brugerroller som medvirker til at gennemføre de enkelte processer på en hurtigt og fejlfri måde.

Med en række indbyggede funktioner er CorPeuM hurtigt oppe at køre, og giver allerede fra første dag et forbedret overblik over virksomheden og dens situation. Netop derfor har Carve valgt CorPeuM som vores eget ”best in class” værktøj inden for Corporate Performance Management. Det er en agil og solid platform, som brugerne hurtigt lærer at kende og bliver rigtig glade for.

Læs mere om CorPeuM her, eller kontakt Henning von Hauen for mere information.