CFO-agendaen

CFO-agendaen. Økonomifunktionen har fået en mere fremtrædende rolle i virksomheden – fra udelukkende at kunne fokusere på tal og rapportering, er der kommet krav til indsigt og sparring inden for blandt andet strategi og forretningsforståelse, lønsomhed og produktivitet samt compliance.

I Carve hjælper vi CFO’en med at kunne håndtere de krav, der stilles, hvilket blandt andet omfatter:

  • Forretningsanalyser og Business Intelligence (BI)-løsninger, herunder valg og implementering
  • Styringsmodeller, herunder Balanced Scorecard (BSC)
  • Cost Management, herunder Activity Based Costing (ABC)
  • Budgettering og rapportering
  • Compliance-projekter og Risk Management, fx CSR og Sarbanes Oxley

Samtidig understøtter vi økonomifunktionen med dennes transition til at blive business partner for resten af organisationen. Dette omhandler blandt andet:

  • Organisering af fremtidens økonomifunktion, herunder integration til øvrige afdelinger som eksempelvis indkøb, IT og HR, samt etablering af Shared Services
  • Hvordan økonomifunktionen kan understøtte virksomheden i den strategiske udvikling – ikke kun via regneark, men via bedre kompetencer og de nødvendige værktøjer i økonomifunktionen

Du er velkommen til at kontakte Peter Rüsch Hansen, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med CFO-agendaen.