Bæredygtighed rykker højere op på topchefernes agenda

Bæredygtighed rykker højere op på topchefernes agenda
3
sep

Verden over sætter CEOs nu bæredygtighed på dagsordenen. Svindende naturresourcer, behov for omkostningsreduktion og bevidsthed om omdømme er tre forklaringer på, hvorfor der er behov for at tænke bæredygtighed ind i forretningsstrategien. Mange danske virksomheder er dårligt klædt på til denne forandring: Bæredygtighed og CSR er stadig præget af at være filantropiske indsatser, der bidrager til et grønt eller socialt omdømme, men ikke skaber forretning og udvikling.
At integrere CSR i forretningsstrategien kræver tre ting:

  • Kerneproduktet eller ydelsen skal udfordres og måske gentænkes ud fra et bæredygtighedsprincip: Hvordan kan ressourceforbruget styres effektivt? Hvordan kan produkternes levertid forlænges – og hvordan kan de udtjente produkter genanvendes i ny produktion? Social bæredygtighed handler om, hvordan ydelser, fx finansielle produkter, bliver inkluderende og tilgængelige for udsatte grupper.
  • Der skal sættes mål for bæredygtighedsindsatsen, så dens betydning for umiddelbar profitabilitet og langsigtet indtjening er synlig og følges op af krav til performance i ledelseslagene.
  • Organisationen skal uddannes til at integrere bæredygtighed i hele værdikæden: fra udvikling til indkøb, produktion og distribution, salg og i den sammenhæng i kundekontakt, branding og kommunikation.

En forudsætning for en strategisk bæredygtighedsindsats er analyser af virksomhedernes data. Her vil virksomhedernes evne til at håndtere og analysere big data være helt afgørende i forhold til at afdække skjulte og mulige forretningspotentialer.

Bæredygtighed handler om mod til at udforske og udnytte sit potentiale på en ny måde – og til at skabe sund forretning på en sund planet.