3. december: International dag for mennesker med handicap – har I evner i fokus?

3. december: International dag for mennesker med handicap – har I evner i fokus?
3
dec

Teknologien giver mennesker med handicap nye og forbedrede muligheder for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og blive inkluderet i samfundet. Det giver bæredygtig udvikling og sætter fokus på handicappede personers evner fremfor deres handicap. Og det understreger FN i dag på International Day of Persons with Disabilities.

1 mia af verdens 7 mia mennesker har en eller anden form for handicap. De oplever mange barrierer i deres dagligdag af både fysisk, social og økonomisk karakter. Især er mange begrænset i forhold til adgang til beskæftigelse og kan altså ikke udøve den ret til beskæftigelse på lige vilkår med andre, som  FNs Konvention om rettigheder for personer med handicap udstyrer dem med.

Mange barrierer kan imidlertid mindskes eller helt fjernes ved brug af ny teknologi. Informationsteknologi fremmer fx kontakten til omgivelserne  og skaber adgang til information og læring. Den skal ofte suppleres af adaptive og assistive teknologier i form af skærmlæsere, alarmer eller udstyr, der benytter øjenbevægelser, tryk eller pust til at styre en elektronisk enhed med. Teknologierne gør også motoriserede kørestole eller biler med særlig indretning tilgængelige.

Andre barrierer må nedbrydes ved at skabe parathed i forhold til at inkludere mennesker med handicap. En parathed der forudsætter indsigt i lovgivning om ligebehandling, i egne og arbejdspladsens fordomme og stereotypiske opfattelser af mennesker med handicap samt viden om inkluderende mekanismer og adfærd.

Som ansvarlig virksomhed kan man bidrage til at skabe bedre plads på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap, bl.a. ved at:

  • Få foretaget en vurdering af den fysiske tilgængelighed til arbejdspladsen
  • Indhente oplysninger og rådgivning om, hvordan man tilpasser en arbejdsplads til et konkret handicap ved hjælp af teknologiske hjælpemidler
  • Indgå aftale med det lokale jobcenter om flexjob, løntilskud eller ulønnet virksomhedspraktik til borgere med handicap
  • Aktivt rektruttere medarbejdere med handicap på sædvanlige eller særlige vilkår, evt. i samarbejde med en NGO eller en socialøkonomisk virksomhed
  • Skabe bedvidsthed og viden blandt ledere og medarbejdere om fordomme og steretyper om handicap
  • Vedtage en politik om menneskerettigheder eller inklusion, der sætter mål for mangfoldig rektruttering

Omkring 18% af danskerne lever med et handicap og har en beskæftigelsesfrekvens på 67,8%. Er handicappet kombineret med nedsat erhvervsevne er det kun 25%, der er i arbejde. Der er med andre ord store  uudnyttede ressourcer, som handicapdagen kan være en anledning til at sætte spot på  – til gavn for både mennesker, samfundet og jeres virksomhed.

Læs om International Day of Persons with Disabilities her: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1620

Læs om status på handicappede menneskers rettigheder på det danske arbejdsmarked her: http://menneskeret.dk/udgivelser/status-2013-handicap

Hør mere hos: Birgitte Kofod Olsen, partner, phd  bko@carve.dk  mobil +45 25 26 09 03

Leave A Reply