25. november: International dag mod kvinde-vold – hvordan kan virksomheder bidrage?

25. november: International dag mod kvinde-vold – hvordan kan virksomheder bidrage?
25
nov

70% af verdens kvinder og piger er udsat for vold i løbet af deres liv. Volden omfatter fysisk, seksuel, psykisk og økonomisk vold, og udøves i alle dele af verden, i alle kulturer, regioner og lande, og i alle sociale lag.  Volden medfører mange og forskellige helbredsproblemer og forhindrer kvinder i at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og i det offentlige liv.

De direkte og indirekte omkostninger af vold mod kvinder er ekstremt høje. Tal fra USA viser, at det tab af produktivtet, der følger af partner-vold, modsvarer næsten 1,8 mia dollars årligt, mens beregninger fra UK anslår de samlede omkostninger af vold i hjemmet til 23 mia britiske pund pr år.

Det sætter FN fokus på i dag med markering af International Day for the Elimination of Violence against Women. Og ansvarlige virksomheder bør støtte op om formålet, fx ved at sætte initiativer i gang, der:

  • Oplyser kvinder om forebyggelse af vold i hjemmet
  • Yder støtte til voldsramte kvindelige medarbejdere, fx i samarbejde med en lokal NGO
  • Indfører nul-tolerance overfor fysiske og verbale overgreb på arbejdspladsen
  • Forebygger seksuel chikane på arbejdspladsen
  • Indtænker risikoen for vold i virksomhedens indsatser for sundhed og sikkerhed
  • Uddanner ledere og sikkerhedsrepræsentanter i at genkende tegn på vold hos kvinder

En indsats for at hindre vold mod kvinder kan indtænkes i en handlingsplan for ligestilling af kvinder og mænd eller for at styrke og inkludere kvinder på arbejdsmarkedet og dér sikre dem ligebehandling og lige muligheder, sundhed, sikkerhed og uddannelse.

Et godt rammeværk til en sådan indats findes i Women’s Empowerment Principles – Equality means Business, der er udarbejdet af UN Global Compact i samarbejde med UN Woman. Som virksomhed kan man underskrive en CEO commitment og dermed påtage sig ansvaret med at indarbejde programmets syv principper og rapportere om, hvordan indsatsen udvikler sig.

Vold mod kvinder er et stort og strukturelt problem, der har store menneskelige og økonomiske konsekvenser – det berører os alle sammen, også virksomheder. Så brug dagen i dag til at lægge en plan for jeres bidrag til at udrydde volden.

 

Læs om International Day for the Elimination of Violence against Women her: http://www.un.org/en/events/endviolenceday/

Læs om Women’s Empowerment Principles her: http://www.weprinciples.org/

Hør mere hos: Birgitte Kofod Olsen, partner, phd  bko@carve.dk  mobil +45 25 26 09 03

Leave A Reply