Fremtidens forandringsledelse følger ikke en fast skabelon

29
okt

Fremtidens forandringsledelse følger ikke en fast skabelon

Carve Consulting skaber muligheder sammen med kunderne og anvender ikke standardløsninger. Hver enkelt kunde får sin egen skræddersyede løsning – ud fra en tilgang til forandringsledelse, som handler om at rumme det unikke og håndtere det komplekse.

Den væsentligste forudsætning for forandringsledelse er – ledelse. ”Det er afgørende for succes i enhver forandring, at det er ledelsen, der sætter rammen og tager ejerskab for en meningsfuld fortælling om fremtiden. Muligheder og handlinger skal bygge på et fælles vidensniveau. Det er her, involveringen bliver afgørende”, siger Torben Stig Christensen fra Carve Consulting. Gennem mere end 15 år har Torben arbejdet med forandringer og ledelsesstøtte i forandringsprocesser. I Carve spiller praktisk erfaring altid en væsentlig rolle i arbejdet med forandringsledelse.

Et tæt samarbejde med kunden er alfa og omega for Carve Consulting, som aldrig arbejder ud fra standardløsninger, men derimod – apropos deres navn – ’skærer’ en individuel løsning ud til hver enkelt kunde tilpasset netop deres udfordringer i forhold til de strategiske og organisatoriske forandringer, de står over for.

”Konteksten er afgørende for det, der kan lykkes, så vi tager altid udgangspunkt i det unikke ved kundens situation og vilkår. Vi er med på sidelinjen som en tillidsbaseret rådgiver i langvarige relationer, så vores indsigt i den enkelte kundes behov kan omsættes til varige løsninger med størst mulig værdi,” siger Marthin Rosenkrantz Nielsen fra Carve Consulting.

”Reelle forandringer skabes ikke ved et ensidigt fokus på en enkelt tilgang til processen – men ved hele tiden at skabe en sammenhæng mellem vision, viden, eksekvering og involvering. Det sværeste er, at der er tale om en dynamisk proces, hvor lederen skal være parat til at justere mål og indsatser i takt med, at man bliver klogere”, siger Marthin Rosenkrantz Nielsen.
Forandringsledelse er altid et højaktuelt emne særligt i den offentlige sektor, hvor effektiviseringer, reformbølger og hyppige omstruktureringer har gjort forandringer til et grundvilkår – senest eksemplificeret med udflytningen af statslige arbejdspladser. Her ser man også en stor variation af fortællinger – lige fra ærgrelse og vrede, over undren og spænding, til en forventning om nye muligheder og potentialer både privat og fagligt. ”Fælles for historierne er, at det er ledelsen, som har valgt netop deres tilgang til at motivere organisationen. En passiv rolle som leder er sådan set også et aktivt valg” siger Torben Stig Christensen.
”Godt konsulentarbejde i forandringsprocesser kræver, at man ud over et dybt kendskab til kunden, har en indsigt i erfaringer fra andre organisationer og et bredt udvalg af forskellige værktøjer, som kan bringes i anvendelse. Med dette udgangspunkt bliver det muligt at planlægge og gennemføre et tilpasset forløb, som fungerer for kunden og skaber holdbare løsninger også på den lange bane,” forklarer Torben Stig Christensen fra Carve, der samtidig understreger, at muligheden for at kunne sparre tæt med kunden undervejs er af afgørende betydning.

Forandringsledelse er en øvelse i at skifte fokus

I forandringsprocesser arbejder Carve Consulting med en model, som indeholder fire grundelementer med hvert sit fokusområde: Viden, vision, eksekvering og involvering. Alle elementer er vigtige brikker i en proces med forandringer, og det er vigtigt, at lederen er bevidst om at inddrage alle elementer i forandringsopgaven.Billede1

”Modellen har vi i baghovedet undervejs i arbejdet med en opgave, så vi løbende kan tjekke, at vi er kommet hele vejen rundt, når det handler om den effektive forandringsledelse,” siger Peter Wang Maarbjerg,  fra  Carve Consulting, som også peger på, at det i forandringsprocesser er afgørende at blive klogere, kunne handle, sætte retning og søge accept – alt sammen fra dag 1. Komplekse forandringer skabes ikke ved ensidigt at fokusere på et enkelt element i modellen. Hvis organisationen skal aktiveres optimalt, skal der løbende arbejdes med alle fire elementer.
”Den succesfulde forandringsleder giver sig selv plads til at ændre kurs – og anerkende, at man bliver klogere undervejs. Selvom én tilgang ligger mere lige for hos den enkelte leder, skal han eller hun kunne håndtere alle elementer i processen. Lederen må fastholde sin professionalisme ved at arbejde med forandringsopgaven fra mange forskellige vinkler, også selvom det oftest virker som det letteste bare at gøre, som man plejer,” understreger Peter Wang Maarbjerg.

Leave A Reply