19. november: World Toilet Day – hvad er business casen i det?

19. november: World Toilet Day – hvad er business casen i det?
19
nov

I dag er det FNs World Toilet Day. Med den sætter FN fokus på, at 2,5 mia mennesker lever uden adgang til ordentlige og sikre sanitære forhold. Det svarer til næsten 1/3 af verdens befolkning.

Manglende adgang til toiletter bidrager til at fastholde mennesker i fattigdom og ulighed og har betydelige negative konsekvenser for menneskeretten til værdighed, privatliv, sundhed og sikkerhed. Kvinder og børn er særligt udsatte og må leve med en daglig risiko for voldtægt og overfald. Det samme gælder mennesker med særlige behov, som fx mennesker med handicap og ældre.

Ansvarlige virksomheder med aktiviteter i udviklingslande kan bidrage væsenligt til at ændre på disse forhold. I kan fx sikre, at jeres

  • medarbejdere har adgang til gode sanitære forhold i arbejdstiden
  • kvindelige medarbejdere har adgang til gode fysiske rammer for og vejledning i god mensturationshygiejne
  • medarbejdere og deres familier kan opnå støtte, fx i form af mikro-lån, til etablering af toilet
  • og at I bidrager til udvikling af sanitære forhold i de lokalsamfund, I er en del af.

Men måske byder det massive problem også på nye forretningsmuligheder. Ved at bruge logikken i Shared Value – et koncept udviklet af Michael E. Porter and Mark R. Kramer i artiklen Creating Shared Value – ses det sociale behov, det vil her sige de sanitære forhold, som tæt for forbundet med virksomhedens økonomiske behov, og dermed som en faktor, der forstyrrer markedet og skabe omkostninger for virksomheden. I eksemplet vil sygdom og vold fx påvirke medarbejdernes stabilitet og effektivitet som arbejdskraft, men også kvaliteten af de produkter, de er med til at producere.  Virksomheder har derfor en økonomisk interesse i at adressere alvorlige sociale problemer.

En anden vej til forretningsmuligheder ligger i konceptet Bottom of the Pyramid, hvor produkter og services udvikles til at dække fattige menneskers behov. Indiske Tata’s produktion af shampoo i frimærkestore pakker til 1 rupee er et godt eksempel. I den optik udgør de manglende toiletter verden over en mulighed for cementindustrien, producenter af vand- og kloakrør, vandpumper eller entreprenører og rådgivere indenfor kloaksystemer til at udvide deres markeder eller placere sig på nye. Og der er 2,5 mia mennesker, der venter på, at I kommer i gang!

Læs om World Toilet Day her: http://www.unwater.org/worldtoiletday/home/en/

Læs Creating Shared Value her: https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value

Læs om The Fortune at the Bottom of the Pyramid her: http://www.cs.berkeley.edu/~brewer/ict4b/Fortune-BoP.pd

Hør mere hos: Birgitte Kofod Olsen, Partner, phd  bko@carve.dk

Leave A Reply